Logo Wydawnictwa A

Wydawnictwo A

buddyzm – filozofia – psychologia – religioznawstwo

Anna Steliga

Arteterapia w rehabilitacji osób chorych na schizofrenię

Wydanie: pierwsze | Rok wydania: 2011 | ISBN: 978-83-89978-47-9
Stron: 356 | Format: A5 | Oprawa: miękka, klejona

Książka ma charakter wielowątkowego studium, które wnosi nowe elementy do naszej dotychczasowej wiedzy z zakresu rehabilitacji osób chorych na schizofrenię poprzez ich plastyczną aktywność twórczą. Spełnia wymagania solidnie przygotowanej. Bardzo wartościowe są analizy prac plastycznych osób badanych pod względem konwencji, tematyki, patologii, stopnia artyzmu i występowania cech transkulturowych. To ogrom pracy i jego jakże pozytywne efekty. Autorka z wielkim znawstwem zaprezentowała każdą składową prac plastycznych, czyniąc to w sposób w miarę syntetyczny i zrozumiały dla każdego. Wnikliwie zanalizowała warstwę malarską, rzeźbiarską etc. oraz bogactwo treści. Wychwyciła to, co dla warsztatu danego twórcy najbardziej charakterystyczne, decydujące o jego odrębności, a niekiedy oryginalności, odwołując się przy tym do analogii dzieł wielkich mistrzów. Nader interesujące są również studia indywidualnych przypadków, może nie tyle w warstwie biograficznej, co zdecydowanie bardziej warsztatowej. Zawarte w książce wnioski mają nie tylko wartość poznawczą, ale dają się wykorzystać w praktyce rehabilitacyjnej.

Prof. zw. dr hab. Janusz Kirenko

48,00  z VAT

Ilość

Informacja o autorze:

Anna Steliga

Anna Steliga Doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny, magister nauczania początkowego i wychowania plastycznego z dyplomem z malarstwa. Od 1999 roku zatrudniona w Instytucie Sztuk Pięknych / Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pełniła i pełni następujące funkcje: kierownik Zespołu Dydaktycznego Teorii Sztuki (2005-2018), zastępca dyrektora ISP (2005-2007), prodziekan WS ds. nauki i studenckich (2008-2016), członek Senatu UR w V kadencji (2012-2016) i w VI kadencji (2016-2020), pełnomocnik rektora ds. Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego (od 2018), konsultant Instytutowy ds. Osób Niepełnosprawnych (od 2016), członek EFAT – European Federation of Art Therapy (od 2019), zastępca redaktor naczelnej czasopisma WARSTWY Rocznika Instytutu Sztuk Pięknych (od 2020). Od 2019 roku jest prodziekanem Kolegium Nauk Humanistycznych w kadencji na lata 2020-2024.