Logo Wydawnictwa A

Wydawnictwo A

buddyzm – filozofia – psychologia – religioznawstwo

Anna Steliga

Wybrane zagadnienia terapii przez sztukę osób psychicznie chorych

Wydanie: pierwsze | Rok wydania: 2012 | ISBN: 978-83-63473-03-7
Stron: 204 | Format: A5 | Oprawa: miękka, klejona

Z kilku względów praca dr Anny Steligi zasługuje na polecenie jej Czytelnikom interesującym się problematyką z pogranicza psychopatologii i psychologii twórczości. Przede wszystkim jej wielką zaletą jest to, że podejmuje ważne zagadnienia, będące w centrum zainteresowania zarówno teoretyków, jak też praktyków z dziedziny twórczości osób z zaburzeniami psychicznymi. Pod tym względem Autorka wykazała wiele starań, aby przedstawić je w formie zrozumiałej jednocześnie nie tylko dla pedagogów i psychologów, ale również dla przedstawicieli sztuk pięknych oraz innych specjalistów zajmujących się na co dzień osobami z zaburzeniami psychicznymi wykazującymi uzdolnienia artystyczne. Co ważne, swoje rozważania teoretyczne Autorka ilustruje przykładami dzieł artystycznych wziętymi z praktyki terapeutycznej, co ułatwia czytelnikowi znalezienie elementów wspólnych pomiędzy płaszczyzną teoretyczną i aplikacyjną.

Uważna lektura poszczególnych części opracowania pozwala na znalezienie szeregu interesujących i nowatorskich postulatów, które mogą mieć zastosowanie w praktycznej działalności specjalistów współpracujących z ośrodkami prowadzącymi terapię zajęciową dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jak np. artystów plastyków, psychologów, psychiatrów, pedagogów. Przystępna, na ogół, forma tego opracowania sprzyja lepszemu porozumieniu między przedstawicielami tych różnych grup zawodowych. Autorka sprawia wrażenie osoby głęboko zaangażowanej w realizację idei nowoczesnej terapii przez sztukę. Podnosi to dodatkowo wartość całego opracowania. Warto też zaznaczyć, że praca ukazuje się w okresie zwiększonego zainteresowania społeczeństwa polskiego problematyką efektywności zajęć plastycznych w odniesieniu do osób z zaburzeniami psychicznymi. W tym kontekście należy oczekiwać, że po jej opublikowaniu praca spotka się z zainteresowaniem szerokiego grona Czytelników.

dr hab. prof. UR Mieczysław Radochoński

38,00  z VAT

Brak w magazynie

Informacja o autorze:

Anna Steliga

Anna Steliga Doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny, magister nauczania początkowego i wychowania plastycznego z dyplomem z malarstwa. Od 1999 roku zatrudniona w Instytucie Sztuk Pięknych / Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pełniła i pełni następujące funkcje: kierownik Zespołu Dydaktycznego Teorii Sztuki (2005-2018), zastępca dyrektora ISP (2005-2007), prodziekan WS ds. nauki i studenckich (2008-2016), członek Senatu UR w V kadencji (2012-2016) i w VI kadencji (2016-2020), pełnomocnik rektora ds. Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego (od 2018), konsultant Instytutowy ds. Osób Niepełnosprawnych (od 2016), członek EFAT – European Federation of Art Therapy (od 2019), zastępca redaktor naczelnej czasopisma WARSTWY Rocznika Instytutu Sztuk Pięknych (od 2020). Od 2019 roku jest prodziekanem Kolegium Nauk Humanistycznych w kadencji na lata 2020-2024.